Skip to main content

Dit jaar geen geraniumactie en geen oud-ijzer actie

Dit jaar houdt More Music Orkest geen geraniumactie en ook geen oud-ijzer actie. De reden is dat er dit jaar niet genoeg vrijwilligers bij de vereniging zijn om de acties te organiseren en uit te voeren.
De muziekvereniging zorgt wel weer voor de muzikale omlijsting van de dodenherdenking op 4 mei vanaf 19.30 uur bij het oorlogsmonument in Lettele.

Mensen uit Lettele, Okkenbroek en omgeving waren gewend dat More MUsic Orkest altijd in april en mei langs de deuren kwam om geraniums en andere planten te verkopen en in mei het oud-ijzer inzamelde. We hebben het geld nog steeds hard nodig om de vereniging in stand te houden. Dit jaar hebben we helaas net te weinig vrijwilligers kunnen vinden om te helpen bij de organisatie en de uitvoering. Hopelijk is dit volgend jaar anders en kunnen we weer in Lettele, Okkenbroek en omgeving de "bloemetjes buiten zetten".